Om

Ingen info ännu.

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg taggade med Sionism

Tillbaka till bloggens startsida

Sanningen om 1 maj

För många socialister och kommunister är det en tradition att demonstrera den första maj varje år och de gör det i god tro.

Genom att visa sig på gator och torg med banderoller och plakat på vilka de plitat ner sina budskap om rättvisa och solidaritet intalar de sig att världen skall förändras till det bättre.

De har blivit lärda att socialismen/kommunismen är en fridfull ideologi, en kärlekens ideologi, och har ingen aning om att det var två maktgalna (giriga) individer, Mayer Amschel Rothschild och Adam Weishaupt (båda falska judar) som lade grunden till denna hatlära med över 170 miljoner människors liv på sitt samvete och att deras efterkommande snart har lyckats förslava hela mänskligheten med hjälp av sin herre Satan.

Även om ett politiskt system förnekar en existens av en Gud, likt kommunismen, så är det alltid religiösa tankar som ligger till grund för dess existens som till exempel människans frigörelse, allas lika värde, rättvisa, solidaritet med de svaga, medmänsklighet, jämställdhet, broderskap med mera.

Socialism/kommunism är i själva verket den politiska ideologi som Satan idag använder för att ta makten över hela mänskligheten och de religiösa tankarna i socialismen/kommunismen härrör från judarnas Talmud och Kabbala.  

Illuminati gruppen var den del av frimurarna som genomförde den franska revolutionen. Illuminaterna lanserade sin “socialistiska” plan för omstörtandet av alla religioner och existerande regeringar, just den 1 maj 1776 med målet att upprätta “Novus Ordo Seclorum”, en ny världsordning eller världsregering.

1770 drar juden samt kabbalisten och sionisten Mayer Amschel Rothschild upp huvudlinjerna för skapandet av Illuminati som idag står över alla världens frimurarordnar samt finansierar organisationen. Han överlåter åt Adam Weishaupt, en Ashkenazi jude/jesuitpräst (vilken infiltrerat den katolska kyrkan) som verkar under katolsk täckmantel och som även han är kabbalist/sionist, att organisera och utveckla organisationen.

Illuminati skall baseras på Talmuds och Kabbalans lära som också är den lära som rabbinska judar lär ut. Illuminati är en Luciferiansk (satanistisk) term som betyder ”de upplysta”.

Så ni som tänker demonstrera den 1 maj skall veta att det är nedanstående punkter ni demonstrerar för och att detta är Illuminatis agenda (sionisternas/de falska judarnas) i syfte att tids nog kunna lägga världen och mänskligheten under sig till hundra procent.

Den som går igenom punkt efter punkt och börjar fundera över EU (vad sysslar EU med? Sysslar EU med att värna nationerna eller är det tvärtom?), massinvandring (varför massinvandring av en massa främmande religioner, kulturer och folkslag?), familjepolitiken (upplösandet av kärnfamiljen till förmån för HBQT som snart har tagit över kärnfamiljens roll? Varför?) Och inte minst varför detta hat mot alla nationella krafter som värnar om Sverige och svenskarna i första hand?), ska finna att det som denna blogg och en del andra bloggar skriver om, inte så lätt kan avfärdas som konspirationsteorier.


Det var lite frågor att fundera över samtidigt som ni tittar på de följande sju punkterna men det finns förstås många fler frågor.  

1. Avskaffande av alla regeringar.
2. Avskaffande av privat ägande.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av patriotismen.
5. Avskaffande av alla religioner.
6. Avskaffande av familjen.
7. Skapande av en världsregering.

Läs också denna artikel som publicerades på bloggen "Laglöshetens hemlighet" för ett år sedan:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/ska-du-demonstrera-for-satan-och-rothschild.html

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Pavlov och judisk hjärntvätt

Blev Prince dödad?

Detta filmtips kommer från hemsidan ”Bakom kulisserna”

http://www.bakom-kulisserna.biz/


När okända personer säger sanningen om den pågående, världsomspännande sionistiska (sataniska) konspirationen som syftar till att förslava hela mänskligheten (att ta fullständig kontroll över allt och alla) och reducera den till ett minimum, går det lätt att avfärda dem som konspirationsteoretiker eller galningar alternativt rasister, nazister, antisemiter, främlingsfientliga och allmänt hatiska bakåtsträvare.

Men om däremot kändisar som dyrkas av många och som genom sitt kändisskap ges möjlighet att sprida sitt budskap i olika sammanhang, det vill säga, när de tar bladet från munnen, då blir det genast farligt och de måste tystas.

Dessa kan man inte täppa till munnen på genom att säga att de kommit på kant med samhället, att de lever i några segregerade förorter där det råder misär, och att deras åsikter beror på att de känner sig underlägsna socialt och ekonomiskt (att de är avundssjuka) och därför måste hävda sig genom att hata.
 
Även den kända artisten Michael Jackson dog under mystiska omständigheter efter att ha talat om Illuminatis världsvida konspiration vilket bloggen ”Alert Sweden” nyligen tog upp.

http://alertsweden.bloggo.nu/NewsINFO-April-16-2016-TORTYRTrump-eliteRousseff-TerroristOrtodox-Idol/

Och se filmen där en rädd Miichael Jackson talar ut:


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Nyare inlägg